Anita van Rootselaar

Burgerparticipatie in besluitvorming op lokaal niveau

Dec
18

Link naar artikel. Interdisciplinaire bachelorscriptie Liberal Arts & Sciences. Samenwerkingsproject: Politieke Filosofie (Anita van Rootselaar) & Sociale Geografie (Hans Pul). Universiteit Utrecht, mei 2008. (beoordeling: 8)

Evaluatie van het principe van burgerparticipatie als oplossing voor problemen bij besluitvorming op het gebied van ruimtelijke inrichting in wijken en steden. Middels een bespreking van de literatuur op politiek-filosofisch en sociaal-geografisch gebied wordt een uitgebreide analyse gegeven over het nut en de risico’s van burgerparticipatie. Op basis van deze analyse wordt een overzicht gegeven van de diverse participatiemethodes en de succesfactoren, die voorts worden toegepast op het participatieproces van het zogeheten Preferendum Rijnboog-Havenkwartier dat in Arnhem heeft plaatsgevonden. Aan de hand van deze case-study illustreren de auteurs op welke punten burgerparticipatie problemen kan opleveren, om af te sluiten met een bespreking van de implicaties van de bevindingen met betrekking tot het principe van burgerparticipatie.

Comments

Comments are closed.