Anita van Rootselaar

Agonism and Dissatisfaction – democracy and productive versus destructive dissatisfaction

Nov
29

Link to the article. Thesis Research Master Political Philosophy. Radboud University, 2015.

Agonists argue that every ‘consensus’ constitutes a certain hegemony that leaves remainders. Agonistic democracy rests on the idea that there should be permanent room for contesting these hegemonies: exclusions should be exposed (rather than hidden), every decision should be contestable, and contestation should be never-ending, for any attempt at closure would imply a (undemocratic) permanence of existing hegemonies. Agonism’s call for permanent contestation assumes a productive type of conflict, one in which remainders are always prepared to come into action and question the existing structures. However, such a willingness to act is not a given. Dissatisfaction with the given order can also lead to inaction, and this happens in particular when there are no or insufficient spheres of influence – when people feel action is pointless as this will not have any effect. Such a destructive dissatisfaction can lead to less democratic expressions of discontent such as violence; the example I shall discuss here is the sensitivity of destructively dissatisfied individuals to populist movements. Agonism thus needs to overcome such a type of dissatisfaction. In this paper, I argue that agonism fails to do so due to (1) an insufficient account of how spheres of contestation can be institutionally constructed and/or secured, and penetrate the political decision-making structures; (2) a lack of attention to the relation between the plural and contending voices of the people and government in a non-disruptive mode; (3) a failure to properly acknowledge the need for common solutions and hence some form of compromise.

Loting: reddende engel van een in crisis verkerende democratie?

Jun
03

In een era dat gekenmerkt wordt door nieuwe onrust en een fikse groei van populistische bewegingen doet de – zeker niet nieuwe – vraag ‘wat is er mis met onze democratie’ het goed. David Van Reybrouck stelt dat het juist de verkiezingen zijn die het probleem vormen. Zijn oplossing: loting. Maar is dat daadwerkelijk het probleem, en het antwoord?

Link naar artikelVolonté Générale, no 2, 2014, pp. 5-11.

Kritische beschouwing op Van Reybrouck’s these dat onze huidige democratie in crisis verkeert vanwege het systeem van verkiezingen, uiteengezet in zijn nieuwste boek “Tegen de Verkiezingen”, voor Volonté Générale.

Het democratisch tekort: de valkuilen van representatieve democratie

Dec
20

Al enige weken staan het Museumplein en talrijke andere locaties vol met tentjes: het occupy-protest. Er wordt de afgelopen jaren bovendien veel en frequent gesproken en geschreven over de ‘ondervertegenwoordigde’ groep in onze samenleving, en de borrelende onvrede. Bevindt de democratie zich in een crisis?

Link naar artikel. Volonté Générale, no 3, 2011, pp. 12-18.

Politiek-filosofisch artikel over democratie, onvrede en representatie voor interdisciplinair tijdschrift Volonté Générale.

Onvrede in moderne democratieën

Dec
19

Link naar het artikel. Bachelorscriptie Liberal Arts & Sciences, Politieke Filosofie. Universiteit Utrecht, zomer 2009. (beoordeling: 8)

Over het probleem van deliberatie en representatie. Kernvraag van dit onderzoek is de vraag hoe de praktische problematiek van onvrede zich verhoudt tot de theorie over democratie en representatie. Meer specifiek betreft dit het vraagstuk van representatie als delegacy versus representatie als trusteeship. Daarbij wordt als uitgangspunt Habermas’ theorie van deliberatieve democratie genomen met als centrale vraag: in hoeverre lost Habermas’ koppeling van validiteit en facticiteit het dilemma van trusteeship versus delegacy op? Daarbij wordt enerzijds gekeken naar de legitimiteit van beide systemen; anderzijds wordt ingegaan op de rol van praktische factoren zoals onvrede in het functioneren van beide systemen, en de vraag in hoeverre deze invloed hebben op het functioneren van zowel trusteeship als delegacy.

Burgerparticipatie in besluitvorming op lokaal niveau

Dec
18

Link naar artikel. Interdisciplinaire bachelorscriptie Liberal Arts & Sciences. Samenwerkingsproject: Politieke Filosofie (Anita van Rootselaar) & Sociale Geografie (Hans Pul). Universiteit Utrecht, mei 2008. (beoordeling: 8)

Evaluatie van het principe van burgerparticipatie als oplossing voor problemen bij besluitvorming op het gebied van ruimtelijke inrichting in wijken en steden. Middels een bespreking van de literatuur op politiek-filosofisch en sociaal-geografisch gebied wordt een uitgebreide analyse gegeven over het nut en de risico’s van burgerparticipatie. Op basis van deze analyse wordt een overzicht gegeven van de diverse participatiemethodes en de succesfactoren, die voorts worden toegepast op het participatieproces van het zogeheten Preferendum Rijnboog-Havenkwartier dat in Arnhem heeft plaatsgevonden. Aan de hand van deze case-study illustreren de auteurs op welke punten burgerparticipatie problemen kan opleveren, om af te sluiten met een bespreking van de implicaties van de bevindingen met betrekking tot het principe van burgerparticipatie.

Slechts door de tijd wordt de tijd overwonnen

Dec
18

Dagen worden korter en donkerder. Naast de stoep ligt een laagje ijs van een omgevallen emmer water. Morgen zal het weer ontdooien, als de dag weer een paar seconden langer en een graad of wat warmer is. Seizoenen schrijden voort, zoals ook de tijd dat doet. Seizoenen vormen jaren, dagen vormen maanden, minuten vormen uren. Alles gaat voorbij, een dag, een jaar, een mensenleven en wellicht ook ons bestaan. Is dat dan wat tijd is: het voorschrijden van de dingen?

Link naar artikel. Universiteitstijdschrift Liberal Arts & Sciences Utrecht ‘Laspost’, 3e editie, maart 2008, pp. 6-7.

Tijd van begin tot eind: een artikel over tijd en tijdsbeleving.