Anita van Rootselaar

Vluchtelingen Welkom – Mahmod

Nov
29

Serie portretten van vluchtelingen voor de website van Vluchtelingen Welkom.  Vluchtelingen Welkom wil mensen die hun woning willen aanbieden met mensen die naar Nederland gevlucht zijn in contact brengen met vluchtelingen om zo een alternatief te bieden voor massaopvang.

http://vluchtelingen-welkom.tumblr.com/post/134056205651/mahmod-is-21-jaar-samen-met-bashar-vertrok-hij

Werken aan een beter Europa

Okt
03

In 2014 gaan de stembussen voor het Europees Parlement weer open. De afgelopen periode was D66 met drie Europarlementariers goed vertegenwoordigd in de liberale Europese fractie. Tijd om de balans op te maken: hoe kijken Sophie, Gerben-Jan en Marietje terug op de afgelopen periode? En vooral: hoe zien zij de toekomst van Europa voor zich?

Link naar artikel. De Democraat, september 2013, pp. 12-16.

Interview met Sophie in ’t Veld over verleden, heden en toekomst van Europa. Samenwerking met Jan-Remmert Froling (interviews met Marietje en Gerben-Jan), voor D66 ledenmagazine De Democraat.

Lokale helden

Mei
03

Serie portretten van D66 leden die op een of meerdere manieren lokaal actief zijn en hun steentje bijdragen.

Link naar artikel. De Democraat, april 2013, pp. 8-15.

Serie korte interviews, in samenwerking met Pim van Mierlo, voor D66 ledenmagazine De Democraat.

Geen pyjamadagen meer

Okt
03

De zorgkosten stijgen. En als we niets doen geeft een gemiddeld gezin over dertig jaar bijn 40% van haar inkomen uit aan de zorg. De stijgende uitgaven voor de AWBZ, mede veroorzaakt door de toenemende vergrijzing, vormen een van de belangrijkste bedreigingen voor de financiele beheersbaarheid van de zorg. Dat kan en moet anders.

Link naar artikel. De Democraat, september 2012, pp. 46-48.

Interview met D66 lid (en momenteel gemeenteraadslid D66 Arnhem) Suzan Kemperman over hoe het beter kan en moet in de ouderenzorg, voor D66 ledenmagazine De Democraat.