Anita van Rootselaar

Het democratisch tekort: de valkuilen van representatieve democratie

Dec
20

Al enige weken staan het Museumplein en talrijke andere locaties vol met tentjes: het occupy-protest. Er wordt de afgelopen jaren bovendien veel en frequent gesproken en geschreven over de ‘ondervertegenwoordigde’ groep in onze samenleving, en de borrelende onvrede. Bevindt de democratie zich in een crisis?

Link naar artikel. Volonté Générale, no 3, 2011, pp. 12-18.

Politiek-filosofisch artikel over democratie, onvrede en representatie voor interdisciplinair tijdschrift Volonté Générale.

Hypocriete symboolpolitiek?

Dec
19

De weerstand tegen het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren aangaande de rituele slacht komt bij de politieke partijen niet alleen uit de Joodse en islamitische achterban volgens Anita van Rootselaar, een niet-Joodse tegenstander. Naarmate de discussie oplaaide begon het binnen verschillende partijen langzaam te rommelen. De achterban roerde zich en bleek verdeeld. Dat resulteerde al in een stemming op de ledenvergadering van de PvdA en D66, beiden met als uitkomst: ritueel slachten moet toegestaan blijven.

Link naar artikel. Nieuw Israëlitisch Weekblad, 23 juni 2011.

Opinie-artikel naar aanleiding van de discussie omtrent onverdoofde rituele slacht voor het NIW.

Onvrede in moderne democratieën

Dec
19

Link naar het artikel. Bachelorscriptie Liberal Arts & Sciences, Politieke Filosofie. Universiteit Utrecht, zomer 2009. (beoordeling: 8)

Over het probleem van deliberatie en representatie. Kernvraag van dit onderzoek is de vraag hoe de praktische problematiek van onvrede zich verhoudt tot de theorie over democratie en representatie. Meer specifiek betreft dit het vraagstuk van representatie als delegacy versus representatie als trusteeship. Daarbij wordt als uitgangspunt Habermas’ theorie van deliberatieve democratie genomen met als centrale vraag: in hoeverre lost Habermas’ koppeling van validiteit en facticiteit het dilemma van trusteeship versus delegacy op? Daarbij wordt enerzijds gekeken naar de legitimiteit van beide systemen; anderzijds wordt ingegaan op de rol van praktische factoren zoals onvrede in het functioneren van beide systemen, en de vraag in hoeverre deze invloed hebben op het functioneren van zowel trusteeship als delegacy.

Florian Wolff en Lavalu zetten sfeer bij Park Open 2009

Dec
19

Florian Wolff, het voorprogramma van deze editie van Park Open, bracht in 2008 zijn eerste album uit. Sindsdien heeft Florian het niet verkeerd gedaan, met een finaleplaats in de Grote Prijs van Nederland 2008 en onlangs door 3FM verkozen tot Serious Talent. En terecht, denk ik als ik het veld oploop en opgevangen wordt door de zalvende geluiden van Florian in de druilerige miezerregen.

Link naar artikel. 3voor12 Arnhem-Nijmegen, 26 juni 2009.

Recensie van het optreden van Florian Wolff en Lavalu tijdens Park Open 2009, Sonsbeek Arnhem.

Woost & Silence is Sexy geven strakke optredens weg

Dec
19

Een matig gevulde kleine zaal in Luxor Live is het toneel waarop Silence Is Sexy de avond opent. Ze beginnen hun optreden met het eerste nummer van hun nieuwe album This Ain’t Hollywood, getiteld Come Back To You. Fikse dreigende gitaarpartijen begeleiden de ijle stem van leadzanger. Het klinkt strak, en dat geldt voor het hele optreden: technisch is het gewoon goed.

Link naar artikel. 3voor12 Arnhem-Nijmegen, 18 juni 2009.

Recensie van het optreden van Woost en Silence Is Sexy in Luxor Live, Arnhem.

Burgerparticipatie in besluitvorming op lokaal niveau

Dec
18

Link naar artikel. Interdisciplinaire bachelorscriptie Liberal Arts & Sciences. Samenwerkingsproject: Politieke Filosofie (Anita van Rootselaar) & Sociale Geografie (Hans Pul). Universiteit Utrecht, mei 2008. (beoordeling: 8)

Evaluatie van het principe van burgerparticipatie als oplossing voor problemen bij besluitvorming op het gebied van ruimtelijke inrichting in wijken en steden. Middels een bespreking van de literatuur op politiek-filosofisch en sociaal-geografisch gebied wordt een uitgebreide analyse gegeven over het nut en de risico’s van burgerparticipatie. Op basis van deze analyse wordt een overzicht gegeven van de diverse participatiemethodes en de succesfactoren, die voorts worden toegepast op het participatieproces van het zogeheten Preferendum Rijnboog-Havenkwartier dat in Arnhem heeft plaatsgevonden. Aan de hand van deze case-study illustreren de auteurs op welke punten burgerparticipatie problemen kan opleveren, om af te sluiten met een bespreking van de implicaties van de bevindingen met betrekking tot het principe van burgerparticipatie.

De gelukszaligheid van de ezel van Buridan

Dec
18

Stel u eens voor: u staat in de supermarkt. Voor u twee potjes jam. Beiden met 200 gram inhoud. Beiden van glas. Beiden aardbeiensmaak. Beiden exact even duur. Exact even groot. Identiek, kortom. Welke kiest u?

Dat lijkt een vreemde vraag. Immers: het maakt, wanneer beide potjes identiek zijn, helemaal niet uit wat u kiest. Maar, als het niet uitmaakt welke u kiest, welke kiest u dan uiteindelijk? Potje A of potje B? Als het niet uitmaakt is er geen voorkeur voor het ene potje boven de andere – hoe is het dan toch mogelijk te kiezen? Het idee achter deze vraag is, dat wij kiezen op basis van criteria. Op het moment dat er echter geen criteria zijn op basis waarvan wij kunnen kiezen, omdat beide opties identiek zijn, dan wordt het voor deze rationele kiezer problematisch.

Link naar artikel. Universiteitstijdschrift Liberal Arts & Sciences Utrecht ‘Laspost’, 4e editie, juni 2008, pp. 6-7.

Artikel over de terreur van de keuzevrijheid: hoe de toenemende hoeveelheid aan opties ons beperkt in plaats van bevrijdt.

Slechts door de tijd wordt de tijd overwonnen

Dec
18

Dagen worden korter en donkerder. Naast de stoep ligt een laagje ijs van een omgevallen emmer water. Morgen zal het weer ontdooien, als de dag weer een paar seconden langer en een graad of wat warmer is. Seizoenen schrijden voort, zoals ook de tijd dat doet. Seizoenen vormen jaren, dagen vormen maanden, minuten vormen uren. Alles gaat voorbij, een dag, een jaar, een mensenleven en wellicht ook ons bestaan. Is dat dan wat tijd is: het voorschrijden van de dingen?

Link naar artikel. Universiteitstijdschrift Liberal Arts & Sciences Utrecht ‘Laspost’, 3e editie, maart 2008, pp. 6-7.

Tijd van begin tot eind: een artikel over tijd en tijdsbeleving.

Universiteit: van doel tot middel

Dec
17

Het onderwijs is al tijden een bron van discussie. Moeten studenten sneller studeren, of niet? Neemt de kwaliteit van het onderwijs af? Zit de universiteit op het juiste spoor met het toenemende aanbod van opleidingen en de specialisering binnen de academische wereld die daar het gevolg van is, en met de veranderende vormen van examineren? De universiteitscultuur is de afgelopen decennia veranderd en eenieder vraagt zich af: is het nu beter, of slechter?

Link naar artikel. Universiteitstijdschrift Liberal Arts & Sciences Utrecht ‘Laspost’, 1e editie, september 2007, pp. 19-21.

Opinieartikel waarin de veranderende rol van universiteit – van onafhankelijk kennisinstituut tot werknemersfabriek – en de afbreuk die deze verandering doet aan de kwaliteit van het academische onderwijs aan de kaak gesteld worden.